اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

Department renovated schools in Zanjan province

30 اردیبهشت 1403

English

مطالب

مناقصه شماره 3

 بسمه تعالی                            

آگهی مناقصه عمومی

اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان در نظر دارد اجرای پروژه های مشروحه ذیل را بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران و قانون برگزاری مناقصه به پیمانکاران حقیقی و حقوقی تعیین صلاحیت شده سازمان برنامه و بودجه در رشته ابنیه و ساختمان با در نظر گرفتن ظرفیت آزاد خود و بر اساس فهرست بهای سال 1402 و به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام  در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .(شماره تلفن تماس جهت کسب اطلاعات و ثبت نام در سامانه ستاد : 02141934 )

لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت شرکت در مناقصه از ساعت 00/8  مورخ 29 /11/1402  لغایت ساعت 00/14 مورخ 2/12/1402 به سایت مزبور مراجعه نمایند. آخرین مهلت ارائه قیمت پیشنهادی ( از طریق سامانه ستاد ) پایان وقت اداری مورخ 16/12/1402  می باشد . پاکتهای ارزیابی کیفی در مورخ 17/11/ 1402 و پاکتها الف ، ب و ج  ردیف های 1 و 2 در مورخ 19/12/1402  و ردیف های 3 و 4 در مورخ 20/12/1402 در کمیسیون به نشانی : زنجان خیابان خرمشهر روبروی صدا و سیمای مرکز زنجان (شماره تلفن تماس : 02433034525 ) و در ساعتی که در اسناد قید شده بازگشائی خواهد شد .

 1 تکمیل مدرسه ابتدائی 3 کلاسه روستای نصرت آباد سجاسرود با برآورد 30.967.522.233 ریال  و تضمین شرکت در مناقصه 1.548.400.000 ریال بصورت زیربنائی (بخشنامه سرجمع جدید ) ( تمامی پایه های حقوقی و پایه یک حقیقی)

2 تکمیل مدرسه ابتدائی 6  کلاسه روستای بیجقین خدابنده  با برآورد  56.704.454.152 ریال و تضمین شرکت در مناقصه 2.835.300.000 ریال  بصورت زیربنائی (بخشنامه سرجمع جدید ) ( تمامی پایه های حقوقی ) 

3 - تکمیل سالن ورزشی کوی فرهنگ زنجان  با برآورد  41.810.155.007 ریال و تضمین شرکت در مناقصه 2.090.510.000 ریال  بصورت زیربنائی (بخشنامه سرجمع جدید ) (تمامی پایه های حقوقی و پایه یک حقیقی ) 

4 - تکمیل خوابگاه دبیرستان معارف زنجان  با برآورد  325.546.665.651 ریال و تضمین شرکت در مناقصه 15.210.950.000 ریال ( به صورت فهرست بهایی)(تمامی پایه های حقوقی) 

 

توضیح اینکه : پایه های ذکر شده بر مبنای برآورد مناقصه بوده و پس از  بازگشائی پاکت پیشنهاد قیمت ،  ظرفیت و پایه پیمانکار شرکت کننده در مناقصه بررسی و در صورتی که پیشنهاد قیمت وی کمتر و یا مساوی پایه و ظرفیت کاری وی باشد ، پیشنهاد وی قبول خواهد شد لذا شرکت کننده در مناقصه باید با درنظر گرفتن این موضوع نسبت به ارائه قیمت اقدام نماید . (هزینه چاپ دو نوبت آگهی به عهده برندگان مناقصه میباشد)

آخرین اخبار

بازدید مدیرکل از پروژه های در دست ساخت شهرستان بزینه رود
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس زنجان به همراه معاون اجرایی اداره کل،از روند پیشرفت فیزیکی پروژه های شهرستان بزینه رود بازدید به عمل آوردند.
1402/08/29
بازدید مدیرکل از پروژه های در دست ساخت شهرستان زنجان
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس زنجان به همراه معاون اجرایی اداره کل،از روند پیشرفت فیزیکی پروژه های شهر آرا بازدید به عمل آوردند.
1402/08/17
پیام مدیرکل نوسازی مدارس استان زنجان به مناسبت "روز ارتباطات و روابط عمومی"
روز 27 اردیبهشت "روز ارتباطات و روابط عمومی" یادآور نقش عظیم و اثرگذار روابط عمومی در عرصه اطلاع رسانی و مدیریت شفاف و رسانه مدار است.
1402/02/27
دیدار چهره به چهره مدیرکل نوسازی مدارس زنجان با مردم در محل نمازجمعه
با توجه به ضرورت حضورمدیران دستگاههای اجرایی در میان مردم و دیدارچهره به چهره آنان با مردم و تسریع درحل مشکل آنان، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان باحضور در مصلی نمازجمعه شهر زنجان به ب ...
1402/02/23
بازدید مدیرکل نوسازی مدارس زنجان از تنها هنرستان کشاورزی استان
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان از تنها هنرستان کشاورزی زنجان در شهر زنجان بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات، نارسایی ها و فعالیتهای آموزشی این هنرستان قرار گرفت.
1402/02/23
همزمان با هفته گرامیداشت مقام معلم؛ مدیرکل نوسازی مدارس استان زنجان با خانواده شهید فرهنگی "مجتبی رهبری" دیدار کرد
همزمان با هفته گرامیداشت مقام معلم،مدیرکل نوسازی مدارس استان زنجان به همراه مسئول حراست و مسئول روابط عمومی اداره کل با حضور در منزل شهید، با خانواده شهید فرهنگی "مجتبی رهبری" دیدار و به گفتگو صمیمی پ ...
1402/02/20
*741*3*1214# مشارکت در مدزسه سازی با شماره گیری