اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

Department renovated schools in Zanjan province

15 اسفند 1402

English

اخبار مهم

مشاهده همه

مشارکتهای مردمی

مراسم کلنگ زنی و افتتاح

*741*3*1214# مشارکت در مدزسه سازی با شماره گیری