اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

Department renovated schools in Zanjan province

4 مرداد 1403

English

شکایات مردمی

فرم شکایات مردمی


نام و نام خانوادگی
ایمیل
کد ملی
تلفن تماس
متن شکایت
ارسال فایل
کد امنیتی
captcha

توضیحات

در صورت داشتن هرگونه شکایت از واحد های سازمان نوسازی مدارس زنجان فرم را تکمیل و کد پیگیری را نزد خود نگه دارید
*741*3*1214# مشارکت در مدزسه سازی با شماره گیری