اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

Department renovated schools in Zanjan province

1399/07/30 تاریخ

ورود

مطالب

احداث و تکمیل تعداد 5 پروژه در سطح استان

احداث و تکمیل تعداد ۵ پروژه در سطح استان

اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان در نظر دارد اجرای پروژه های مشروحه ذیل را  بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران و قانون برگزاری مناقصه به پیمانکاران تعیین صلاحیت شده سازمان برنامه و بودجه (مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته ابنیه ( تمامی رتبه های حقوقی ) و با در نظر گرفتن ظرفیت آزاد خود و براساس فهرست بهای سال 96 بصورت زیربنایی و بر اساس بخشنامه سرجمع به شماره 1299188/96 مورخ 96/5/4 و از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای  واگذار نماید . لذا بموجب این آگهی از پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت خرید اسناد مناقصه به همراه معرفی نامه کتبی و واریز هزینه خرید اسناد مناقصه  به مبلغ 80.000 ریال به حساب شماره 2170092506009 نزد بانک ملی از تاریخ 96/12/19 الی 96/12/23 به واحد امور قراردادها این اداره کل به آدرس زنجان – خیابان خرمشهر –روبروی صدا و سیمای مرکز زنجان (شماره تلفن تماس :33034567-024) مراجعه فرمایند آخرین مهلت ارائه پیشنهاد تا آخر وقت اداری مورخ 97/1/7 و پاکات  مناقصات در مورخ 97/1/8  به ترتیبی که در ذیل آمده است بازگشایی خواهد شد .  بخشی از اعتبار پروژه ها بصورت ( اسناد خزانه اسلامی) طبق ابلاغ سازمان برنامه و بودجه خواهد بود . ضمناً هزینه آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد

 1 - احداث مدرسه ابتدائی 9 کلاسه دیزج آباد  با برآورد 18.215.684.865 ریال و تضمین شرکت در مناقصه 910.800.000 ریال    2-  احداث مدرسه ابتدائی 12 کلاسه کاکایی ماهنشان با برآورد 23.965.035.792  ریال و تضمین شرکت در مناقصه 1.199.000.000 ریال 3  - تکمیل  سالن ورزشی دانش آموزی مدرسه دوره دوم متوسطه کار و دانش باقر العلوم ابهر  با برآورد 5.743.031.194  ریال و تضمین شرکت در مناقصه 287.200.000 ریال 4-  احداث خوابگاه دانش آموزی اردوگاه امام خمینی (ره) زنجان  با برآورد 24.214.504.640 ریال و تضمین شرکت در مناقصه 1.211.000.000 ریال  5 - تکمیل مدرسه ابتدائی 6 کلاسه تشویر طارم  با برآورد 6.776.622.650 ریال و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 338.900.000 ریال

آخرین اخبار

در راستای اجرای طرح #آجر _به_آجر ،دیدار مدیران کل نوسازی مدارس و صدا و سیمای مرکز زنجان
در راستای اجرای طرح #آجر _به_آجر ،دیدار مدیران کل نوسازی مدارس و صدا و سیمای مرکز زنجان
1399/07/22
مناقصه عمومی اداره کل نوسازی مدارس زنجان
مناقصه عمومی اداره کل نوسازی مدارس زنجان
1399/06/06
استقبال خیران از طرح آجر به آجر؛ خیران زنجانی به ساخت مدارس ۱۰ میلیارد تومان کمک کردند
استقبال خیران از طرح آجر به آجر؛ خیران زنجانی به ساخت مدارس ۱۰ میلیارد تومان کمک کردند
1399/06/01
حضور مدیر کل نوسازی مدارس استان در ارتباط مردمی "سامد"
حضور مدیر کل نوسازی مدارس استان در ارتباط مردمی "سامد"
1399/04/24
انتقاد رهبری از عدم استفاده مسولین از ماسک
انتقاد رهبری از عدم استفاده مسولین از ماسک
1399/04/12
مناقصه
1399/03/22
پیام مدیر کل نوسازی مدارس بمناسبت ۱۲ فروردین۱۳۹۹
پیام مدیر کل نوسازی بمناسبت ۱۲ فروردین۱۳۹۹
1399/01/12
پیام نوروزی۹۹
پیام نوروزی مدیر کل نوسازی مدارس زنجان
1399/01/02
*741*3*1214# مشارکت در مدزسه سازی با شماره گیری