اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

Department renovated schools in Zanjan province

23 فروردین 1400

English

احداث و تکمیل تعداد 5 پروژه در سطح استان
احداث و تکمیل تعداد ۵ پروژه در سطح استان
19 اسفند 1396


مناقصه خرید ایزوگام دارای استاندارد ملی در قبال تحویل وکیوم باتوم
مناقصه خرید ایزوگام دارای استاندارد ملی در قبال تحویل وکیوم باتوم
30 خرداد 1396
*741*3*1214# مشارکت در مدزسه سازی با شماره گیری