اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

Department renovated schools in Zanjan province

1398/02/30 تاریخ

ورود

مطالب

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

آدرس
زنجان خیابان خرمشهرروبروی صداوسیمااداره کل نوسازی مدارس استان زنجان
تلفن
33771926-33771067-33034500
نمابر
33771654

کدپستی

4516943113

شناسه ملی
14003385981
 
 
سمت
نام و نام خانوادگی    
شماره تماس             
مدیر کل
مهندس جهانگیر صفری
02433773280
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی 
مهندس اصغر محمدی
02433034521
معاونت فنی
مهندس حسین رحیمی
02433034545
معاونت اجرایی
مهندس علی طاهری
02433034545
حراست
مهندس فرزاد دیزجیان
02433772300
معاونت مشارکت های مردمیمهندس عباس صفوی۰۲۴۳۳۰۳۴۵۵۱
 
 


zanjan@nosazimadares.ir

کانال اداره کل نوسازی زنجان در پیام رسان سروش

*741*3*1214# مشارکت در مدزسه سازی با شماره گیری