اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

Department renovated schools in Zanjan province

15 اسفند 1399

English

مطالب

هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان زنجان برگزار شد.

هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان زنجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان زنجان با حضور دکتر حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز استان زنجان ، استاندار  و جمعی از مدیران و مسئولین استانی و نیز با حضور پر شور خیرین و نیکوکاران زنجانی برگزار شد.
*741*3*1214# مشارکت در مدزسه سازی با شماره گیری