اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

Department renovated schools in Zanjan province

23 فروردین 1400

English
دهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان ماهنشان برگزار شد.
دهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان ماهنشان برگزار شد.
4 اسفند 1395

دهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز منطقه بزینه رود برگزار شد.
دهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز منطقه بزینه رود برگزار شد.
4 اسفند 1395
*741*3*1214# مشارکت در مدزسه سازی با شماره گیری