اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

Department renovated schools in Zanjan province

1398/02/30 تاریخ

ورود

مطالب

آگهی فراخوان خرید خدمات مشاوره همراه با ارزیابی کیفی مشاوران + به همراه اسناد‎

برای دریافت متن مناقصه از لینک زبر استفاده نمایید

دریافت متن و اسناد‎

*741*3*1214# مشارکت در مدزسه سازی با شماره گیری