اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

Department renovated schools in Zanjan province

1399/07/01 تاریخ

ورود

مطالب

احداث و تکمیل تعداد 7 پروژه در سطح استان

به شرح جدول

اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان در نظر دارد اجرای پروژه های مشروحه ذیل را  بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران و قانون برگزاری مناقصه به پیمانکاران تعیین صلاحیت شده سازمان برنامه و بودجه (مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته ابنیه و با در نظر گرفتن ظرفیت آزاد خود و براساس فهرست بهای سال 96 بصورت زیربنایی و بر اساس بخشنامه سرجمع به شماره 1299188/96 مورخ 4/5/96 و از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای  واگذار نماید . لذا بموجب این آگهی  از پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت خرید اسناد مناقصه به همراه معرفی نامه کتبی و واریز هزینه خرید اسناد مناقصه  به مبلغ 80.000 ریال به حساب شماره 2170092506009 نزد بانک ملی از تاریخ 11/11/96 الی 15/11/96 به واحد امور قراردادها این اداره کل به آدرس زنجان خیابان خرمشهر روبروی صدا و سیمای مرکز زنجان (شماره تلفن تماس :33034567-024) مراجعه فرمایند آخرین مهلت ارائه پیشنهاد تا آخر وقت اداری مورخ 26/11/96 و پاکات  مناقصات ردیف 1 الی 4 در مورخ 28/11/96و ردیف 5 الی 7 در مورخ 29/11/96 و  به ترتیبی که در ذیل آمده است بازگشایی خواهد شد .  بخشی از اعتبار پروژه های ردیف 3 تا 7 بصورت ( اسناد خزانه اسلامی) طبق ابلاغ سازمان برنامه و بودجه خواهد بود . ضمناً هزینه آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد .               

ردیف نام پروژه برآورد
(ریال)
رتبه مبلغ تضمین شرکت درمناقصه (بشرح مندرج دراسنادمناقصه ) ریال
1 احداث مدرسه 6 کلاسه ابتدائی روستای حی 8.069.506.370 تمامی رتبه های حقوقی 403.500.000
2 احداث دبستان 3 کلاسه روستای ماری 3.658.856.742 تمامی رتبه های حقوقی و رتبه 1 حقیقی 183.000.000
3 تکمیل مدرسه ابتدائی خیر ساز دکتر شقاقی زنجان 16.039.884.408 تمامی رتبه های حقوقی 802.000.000
4 تکمیل مدرسه دوره دوم متوسطه کارودانش والفجرخدابنده 32.799.820.025 تمامی رتبه های حقوقی 1.640.000.000
5 احداث مدرسه ابتدائی 3 کلاسه روستای  لولک آباد 5.262.385.016 تمامی رتبه های حقوقی 263.200.000
6 تکمیل مدرسه دوره دوم متوسطه کار دانش بنت الهدی گرماب 12.671.072.634 تمامی رتبه های حقوقی 633.600.000
7 تکمیل مدرسه 12 کلاسه ارشاد آزادی خرم دره 7.941.967.249 تمامی رتبه های حقوقی 397.100.000

آخرین اخبار

مناقصه عمومی اداره کل نوسازی مدارس زنجان
مناقصه عمومی اداره کل نوسازی مدارس زنجان
1399/06/06
استقبال خیران از طرح آجر به آجر؛ خیران زنجانی به ساخت مدارس ۱۰ میلیارد تومان کمک کردند
استقبال خیران از طرح آجر به آجر؛ خیران زنجانی به ساخت مدارس ۱۰ میلیارد تومان کمک کردند
1399/06/01
حضور مدیر کل نوسازی مدارس استان در ارتباط مردمی "سامد"
حضور مدیر کل نوسازی مدارس استان در ارتباط مردمی "سامد"
1399/04/24
انتقاد رهبری از عدم استفاده مسولین از ماسک
انتقاد رهبری از عدم استفاده مسولین از ماسک
1399/04/12
مناقصه
1399/03/22
پیام مدیر کل نوسازی مدارس بمناسبت ۱۲ فروردین۱۳۹۹
پیام مدیر کل نوسازی بمناسبت ۱۲ فروردین۱۳۹۹
1399/01/12
پیام نوروزی۹۹
پیام نوروزی مدیر کل نوسازی مدارس زنجان
1399/01/02
سال ۱۳۹۹ ،سال جهش تولید
انتخاب شعار سال۱۳۹۹ ،توسط ر۶بر معظم انقلاب اسلامی
1399/01/01
*741*3*1214# مشارکت در مدزسه سازی با شماره گیری