اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

Department renovated schools in Zanjan province

15 اسفند 1399

English

مطالب

مناقصه تکمیل مدرسه دوره اول متوسطه شبانه روزی ینگجه

مناقصه تکمیل مدرسه دوره اول متوسطه شبانه روزی ینگجه

مناقصه تکمیل مدرسه دوره اول متوسطه شبانه روزی ینگجه ...

تکمیل مدرسه دوره اول متوسطه شبانه روزی ینگجه

تاریخ انتشار در وب سایت : 1395/09/04

مهلت خرید اسناد : 1395-09-07

مهلت ارسال مدارک : 1395-09-18

تاریخ بازگشائی پاکات : 1395-09-20

استان برگزاری : زنجان

آدرس خرید اسناد : این مناقصه به صورت محدود بوده و برای شرکت کنندگان دعوتنامه صادر شده است و  فقط پیمانکارانی که برای آنان دعوتنامه صادر شده است می توانند برای خرید اسناد به نوسازی مدارس استان زنجان واقع در زنجان - خ خرمشهر مراجعه نمایند

تلفن : 02433034567

توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : 1395-12-18 ----  

رسانه منتشر کننده : سایتهای اینترنتی

*741*3*1214# مشارکت در مدزسه سازی با شماره گیری