اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

Department renovated schools in Zanjan province

15 اسفند 1399

English

مطالب

مناقصه خرید ایزوگام دارای استاندارد ملی در قبال تحویل وکیوم باتوم

مناقصه خرید ایزوگام دارای استاندارد ملی در قبال تحویل وکیوم باتوم

خرید ایزوگام دارای استاندارد ملی در قبال تحویل وکیوم باتوم

تاریخ انتشار در وب سایت : 1395/12/02

مهلت خرید اسناد : 1395-12-04

مهلت ارسال مدارک : 1395/12/14 ساعت 13

تاریخ بازگشائی پاکات : 1395/12/15

برآورد یا اعتبار : 6,000,000,000 ریال

مبلغ خرید اسناد : 60.000 ریال به حساب شماره 2170092506009 نزد بانک ملی

میزان سپرده : 300.000.000 ریال

مدارک مورد نیاز : صلاحیت در زمینه کارخانجات و تولید کنندگان

استان برگزاری : زنجان

آدرس خرید اسناد : زنجان - خ خرمشهر - روبروی صدا و سیمای مرکز زنجان - امور قراردادهای اداره کل  نوسازی مدارس استان زنجان

تلفن : 02433034567

توضیحات : یک مرحله ای

رسانه منتشر کننده : ابتکار - تهران

*741*3*1214# مشارکت در مدزسه سازی با شماره گیری