اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

Department renovated schools in Zanjan province

1399/07/30 تاریخ

ورود

خبر

استقبال خیران از طرح آجر به آجر؛ خیران زنجانی به ساخت مدارس ۱۰ میلیارد تومان کمک کردند

استقبال خیران از طرح آجر به آجر؛ خیران زنجانی به ساخت مدارس ۱۰ میلیارد تومان کمک کردند

استقبال خیران از طرح آجر به آجر؛ خیران زنجانی به ساخت مدارس ۱۰ میلیارد تومان کمک کردند

 مدیرکل نوسازی استان زنجان با بیان اینکه طرح آجر به آجر با هدف جذب کمک‌های هرچند خرد و کوچک افراد جهت مشارکت اکثریت، در امر مدرسه‌سازی کلید خورد، گفت: خیران در پنج ماهه نخست سال ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به ساخت مدارس کمک کردند.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/01/2332714/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AC%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
تاریخ انتشار : 1 شهریور 1399 | 101 بازدید

آخرین اخبار

در راستای اجرای طرح #آجر _به_آجر ،دیدار مدیران کل نوسازی مدارس و صدا و سیمای مرکز زنجان
در راستای اجرای طرح #آجر _به_آجر ،دیدار مدیران کل نوسازی مدارس و صدا و سیمای مرکز زنجان
1399/07/22
مناقصه عمومی اداره کل نوسازی مدارس زنجان
مناقصه عمومی اداره کل نوسازی مدارس زنجان
1399/06/06
استقبال خیران از طرح آجر به آجر؛ خیران زنجانی به ساخت مدارس ۱۰ میلیارد تومان کمک کردند
استقبال خیران از طرح آجر به آجر؛ خیران زنجانی به ساخت مدارس ۱۰ میلیارد تومان کمک کردند
1399/06/01
حضور مدیر کل نوسازی مدارس استان در ارتباط مردمی "سامد"
حضور مدیر کل نوسازی مدارس استان در ارتباط مردمی "سامد"
1399/04/24
انتقاد رهبری از عدم استفاده مسولین از ماسک
انتقاد رهبری از عدم استفاده مسولین از ماسک
1399/04/12
مناقصه
1399/03/22
پیام مدیر کل نوسازی مدارس بمناسبت ۱۲ فروردین۱۳۹۹
پیام مدیر کل نوسازی بمناسبت ۱۲ فروردین۱۳۹۹
1399/01/12
پیام نوروزی۹۹
پیام نوروزی مدیر کل نوسازی مدارس زنجان
1399/01/02
*741*3*1214# مشارکت در مدزسه سازی با شماره گیری