اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

Department renovated schools in Zanjan province

1399/03/16 تاریخ

ورود

خبر

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه
                           

آگهی مناقصه عمومی

اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان در نظر دارد اجرای پروژه های مشروحه ذیل را  بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران و قانون برگزاری مناقصه به پیمانکاران تعیین صلاحیت شده سازمان برنامه و بودجه در رشته ابنیه و با در نظر گرفتن ظرفیت آزاد خود و براساس فهرست بهای سال98 به صورت  بصورت زیربنایی و بر اساس بخشنامه سرجمع به شماره 1299188/96 مورخ 4/5/96  و به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،  مراحل ثبت نام  در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .(شماره تلفن تماس جهت کسب اطلاعات و ثبت نام در سامانه ستاد : 02141934 )

لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت شرکت در مناقصه از ساعت 00/8  مورخ 31/6/98  لغایت ساعت 00/14 مورخ 4/7/98  به سایت مزبور مراجعه نمایند . آخرین مهلت ارائه قیمت پیشنهادی ( هم به صورت فیزیکی و هم از طریق سامانه ستاد ) : تا پایان وقت اداری ( ساعت 00/14) روز دوشنبه مورخ 15/7/98  می باشد . پاکات مناقصات در مورخ 16/7/98  به ترتیبی که در ذیل آمده است در کمیسیون به نشانی : زنجان خیابان خرمشهر روبروی صدا و سیمای مرکز زنجان (شماره تلفن تماس : 02433034550 ) و در ساعتی که در اسناد قید شده بازگشائی خواهد شد . (هزینه چاپ دو نوبت آگهی به عهده برندگان مناقصه میباشد)

1 احداث مدرسه ابتدائی 3 کلاسه روستای زماین انگوران با برآورد  4.815.685.566 ریال و تضمین شرکت در مناقصه 240.800.000 ریال (تمامی پایه های حقوقی و پایه 1 و 2 حقیقی)  2 تکمیل مدرسه ابتدائی 9 کلاسه روستای نور بهار خدابنده  با برآورد 14.816.285.480 ریال و تضمین شرکت در مناقصه 740.900.000 ریال ( تمامی پایه های حقوقی ) 3 -  تکمیل مدرسه 9 کلاسه دوره دوم متوسطه مهدوی زنجان  با برآورد 11.458.493.034 ریال و تضمین شرکت در مناقصه 573.000.000 ریال ( تمامی پایه های حقوقی)  4- تکمیل مدرسه ابتدائی 12 کلاسه ادهمی ( کوی خرداد) زنجان با برآورد 8.086.465.695 ریال و تضمین شرکت در مناقصه 404.400.000 ریال ( تمامی پایه های حقوقی  و 1 حقیقی )

توضیح اینکه : پایه های ذکر شده بر مبنای برآورد مناقصه بوده و پس از  بازگشائی پاکت پیشنهاد قیمت ،  ظرفیت و پایه پیمانکار شرکت کننده در مناقصه بررسی و در صورتی که پیشنهاد قیمت وی کمتر و یا مساوی پایه و ظرفیت کاری وی باشد ، پیشنهاد وی قبول خواهد شد لذا شرکت کننده در مناقصه بایستی این موضوع را در نظر بگیرد .

تاریخ انتشار : 1 مهر 1398 | 265 بازدید

آخرین اخبار

پیام مدیر کل نوسازی مدارس بمناسبت ۱۲ فروردین۱۳۹۹
پیام مدیر کل نوسازی بمناسبت ۱۲ فروردین۱۳۹۹
1399/01/12
پیام نوروزی۹۹
پیام نوروزی مدیر کل نوسازی مدارس زنجان
1399/01/02
سال ۱۳۹۹ ،سال جهش تولید
انتخاب شعار سال۱۳۹۹ ،توسط ر۶بر معظم انقلاب اسلامی
1399/01/01
پیام نوروزی ریاست جمهوری
رئیس‌جمهور در پیام نوروزی به مناسبت حلول سال ۱۳۹۹ هجری شمسی، با بیان اینکه "وحدت، اتحاد و اخلاق است که می‌تواند آینده خوبی را برای ما بسازد"، تاکید کرد: سال ۹۹ سالِ افتتاح طرح‌های بزرگ، سال رونق با کم ...
1399/01/01
مدرسه ۱۲ کلاسه خیّرساز در زنجان افتتاح شد
معاون پارلمانی رئیس جمهور با حضور در استان زنجان، مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز را در صائین قلعه افتتاح کرد.
1398/08/16
افتتاح مدرسه 12 کلاسه کرد بچه ابهر واقع در استان زنجان
مدرسه 12 کلاسه کرد بچه ابهر واقع در استان زنجان توسط مقامات استانی و شهرستانی افتتاح گردید.
1398/07/25
افتتاح مدرسه ۳ کلاسه شیخلر انگوران از توابع استان زنجان
مدرسه ۳ کلاسه نوین مهر واقع در روستای شیخلر استان زنجان با حضور جناب آقای مهندس نجفی افشار نماینده محترم سازمان نوسازی مدارس کشور و خیر محترم مدیر کل بانک اقتصاد نوین افتتاح گردید.
1398/07/25
*741*3*1214# مشارکت در مدزسه سازی با شماره گیری