اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

Department renovated schools in Zanjan province

1398/02/30 تاریخ

ورود

مطالب

خروج از دسترس

در صورت خروج از دسترس تارنمای سازمان نوسازی مدارس زنجان ، زمان آن اینجا درج می گردد.
*741*3*1214# مشارکت در مدزسه سازی با شماره گیری