اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

Department renovated schools in Zanjan province

15 اسفند 1399

English

مطالب

منشور اخلاقی کارکنان اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان

منشور اخلاقی کارکنان اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان

                         هر کس برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیز تکریم کند و غم او را بزداید همواره در سایه جاودان لطف الهی است. حضرت رسول اکرم (ص)


اصول کلی

  الف- رعایت نظم و انضباط در محیط کار

  ب- تکریم همکاران ، مردم و جلب رضایت ارباب رجوع

  ج- رعایت نکات اخلاقی

  د- رعایت عدالت و انصاف حضور به موقع در محل کار و رعایت وقت شناسی در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع
 آشنایی با قوانین و مقررات و رعایت آنها
 انجام وظایف سازمانی با دقت و سرعت به صورت مؤثر و کارآمد
 توجه کامل به اصل زمان بندی در امور اداری و اجرای پروژه ها
 استقرار تجهیزات و امکانات اداری به طور دقیق و منظم و استفاده درست و به موقع از آنها
 ایجاد محیطی سالم و شفاف و مشارکت پذیر در داخل مجموعه اداره کل
 راهنمائی ارباب رجوع و دادن اطلاعات لازم و صحیح
تلاش در بالا بردن آگاهی و دانش فنی و افزایش بهره وری
 توجه به خواستهای ارباب رجوع با سعه صدر، متانت و خوشروئی
 تکریم ، ترغیب و حمایت از خیرین مدرسه ساز
جلب اعتماد و اطمینان ارباب رجوع با انجام صادقانه کار مربوطه
 پرهیز از شایعه سازی ، غیبت ، افترا و هر اقدامی که اعتماد کارکنان را تضعیف می کند
 استفاده از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ اسلامی جامعه
 رازداری و پرهیز از افشاء اسناد محرمانه
 پرهیز از اسراف و مصرف بیهوده اموال و امکانات اداره کل
 عدم اعمال نظرات و سلائق شخصی در امور اداری
عدم تسلیم مدارک ، اسناد و نقشه ها به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند  
*741*3*1214# مشارکت در مدزسه سازی با شماره گیری