اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان

Department renovated schools in Zanjan province

1399/01/21 تاریخ

ورود

جشنواره ها

جشنواره خیرین

27 تیر 1396

مشاهده فیلم ها
سومین جشنواره

سومین جشنواره

28 فروردین 1396

مشاهده فیلم ها
کلیپ های جشنواره

کلیپ های جشنواره

27 فروردین 1396

مشاهده فیلم ها
*741*3*1214# مشارکت در مدزسه سازی با شماره گیری